Informa
 
 16 - 18 Tháng Mười 2019 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | VIỆT NAM
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

THAM QUAN

Aquaculture AsiaAquaculture PhilippinesAquaculture Taiwan
Hội nghị Quốc tế ngành
Nuôi trồng Thủy sản
Ngày:
25 - 27 Tháng 10, Năm 2017

Địa điểm:
Phòng Hội Thảo 1 & 2,
Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Quốc tế Cần Thơ

Chủ đề chính::
Nuôi trồng Thủy sản - Ngành Kinh doanh Lợi nhuận & Bền vững


Được sự hỗ trợ nhiệt tình từ Hội nghề cá Việt Nam (VINAFIS), Trung Tâm Hợp Tác Quốc Tế Nuôi Trồng Và Khai Thác Thủy Sản Bền Vững (ICAFIS) và Tạp chí International Aquafeed, chương trình Hội nghị kéo dài hai ngày với chủ đề "Nuôi trồng thuỷ sản – Ngành kinh doanh lợi nhuận và bền vững" sẽ thảo luận nhiều chủ đề, từ sản xuất con giống, chăm sóc dinh dưỡng, kiểm soát dịch bệnh, đến các vấn đề thị trường, đặc biệt tập trung vào cá tra và tôm nước lợ.

» 40 Bài trình bày từ các chuyên gia uy tín

» Dự kiến thu hút hơn 500 đại biểu

     
» Các chủ đề được thảo luận:

» Nuôi trồng thủy sản - Cung cấp nguồn hải sản bền vững cho nhân loại
» Tác động của biến đổi khí hậu đối với Nuôi trồng Thủy sản
» Tình hình sản xuất và cung ứng Giống nuôi Thủy sản
» Công nghệ Dinh dưỡng & Thức ăn trong Nuôi trồng thủy sản
» Kiểm soát dịch bệnh và Môi trường trong Nuôi trồng thủy sản
» Hệ thống canh tác và Công nghệ nuôi trồng Thủy sản tiên tiến
» Vấn đề kinh tế xã hội của nuôi trồng Thủy sản
» Tình hình thương mai Thủy sản Quốc tế và Việt Nam
» Tình hình giống Thủy sản cá Tra hiện nay
» Tình hình những giống Thủy sản khác (tôm, hôm hùm, cá diêu hồng, bào ngư, nhuyễn thể…) và các giống nuôi biển


Hosted by:
Supported by:
Gold Sponsors:
Silver Sponsor:
Bronze Sponsor:
Book A Booth
 
UBM Asia - organiser of the Livestock event in Malaysia "Livestock Asia", Vietnam "Vietstock", Philippines "Livestock Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock production to feed the world.