Informa
 
13 » 15 Tháng 10 2021 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | Việt Nam
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

TIN TỨC

Chuỗi sự kiện
thủy sản

Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021

Ngành thủy sản Việt Nam
định hướng phát triển bền vững

Theo báo cáo của Tổng Cục Thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đến tháng 7, 2017 đạt 4,007 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng từ nuôi trồng là 2,057 triệu tấn, tăng 4.1%, trong đó:

» Cá tra: 632.431 tấn (tăng 5,0%).

» Tôm nước lợ: 250.027 tấn (tăng 3,8%).

Nhìn chung, sản lượng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng dù diện tích nuôi trồng không mở rộng (tôm) hoặc thậm chí thu hẹp (cá tra). Đây có thể là 1 tín hiệu đáng mừng về năng suất của ngành thủy sản Việt Nam.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản, chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp và các hộ nuôi quy mô nhỏ. Song song đó, cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng liên kết các khâu trong chuỗi giá trị và định vị các vùng nguyên liệu gần nhà máy chế biến để cung cấp nguyên liệu hiệu quả cho hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, các đơn vị nên đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản, hướng đến phát triển bền vững.

Cá Tra

Tôm nước lợ


 
 
UBM Asia - recently became part of INFORMA PLC, a leading B2B information services group and the largest B2B Events organiser in the world, is organiser of the Livestock & Aquaculture event in Malaysia "Livestock Malaysia and Aquaculture Malaysia", Vietnam "Vietstock and Aquaculture Vietnam", Philippines "Livestock Philippines & Aquaculture Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock & Aquaculture production to feed the world.