TRƯNG BÀY

Danh mục Khách trưng bày


Triển lãm Aquaculture Vietnam 2017 sẽ có sự tham gia trưng bày của các đơn vị nuôi trồng và chế biến thủy hải sản hàng đầu trong nước và quốc tế tại các lĩnh vực cụ thể như:

» Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản

» Công nghệ và thiết bị

» Thiết bị đông lạnh

» Quản lý sức khỏe và dịch bệnh vật nuôi

» Kiểm định xuất khẩu và dịch vụ kiểm định

» Thức ăn chăn nuôi và thiết bị sản xuất thức ăn chăn nuôi

» Phụ gia thức ăn chăn nuôi

» Thiết bị đánh bắt thủy hải sản

» Vệ sinh an toàn thực phẩm và giải pháp truy xuất nguồn gốc

» Hải sản tươi và hải sản đông lạnh

» Các hiệp hội thủy hải sản

» Kiểm định và chứng nhận

» Dịch vụ vận chuyển

» Thiết bị đóng gói

» Thiết bị chế biến

» Hệ thống tuần hoàn

» Các đơn vị thương mại và xuất nhập khẩu thủy hải sản

» Thẩm định và xử lý nguồn nước

...và các lĩnh vực khác

     
 25 - 27 Tháng Mười 2017 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | VIỆT NAM
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam
UBM Asia - organiser of the Livestock event in Malaysia "Livestock Asia", Vietnam "Vietstock", Philippines "Livestock Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock production to feed the world.