Informa
 
13 » 15 Tháng 10 2021 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | Việt Nam
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

TRƯNG BÀY

Chuỗi sự kiện
thủy sản

Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021Aquaculture Vietnam 2021

Danh mục Khách trưng bày

Triển lãm Aquaculture Vietnam 2021 sẽ có sự tham gia trưng bày từ hơn 150 đơn vị trong nước, khu vực và quốc tế từ hơn 20 quốc gia hoạt động trong ngành nuôi trồng & đánh bắt thủy hải sản bao gồm:

» Dịch vụ IT và dữ liệu.

» Thiết bị an toàn sinh học.

» Thiết bị sản xuất giống & con giống.

» Thiết bị kho lạnh.

» Kiểm định xuất khẩu & dịch vụ kiểm định.

» Thiết bị canh tác.

» Thức ăn & Phụ gia thức ăn.

» Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi.

» Thiết bị cung cấp thức ăn.

» Thiết bị đánh bắt thủy sản.

» Vệ sinh an toàn thực phẩm & giải pháp truy xuất nguồn gốc.

» Dịch vụ vận chuyển.

» Truyền thông.

» Thuốc thú y thủy sản.

» Thiết bị chế biến & đóng gói hải sản.

» Thẩm định & Xử lý nguồn nước.

và các đơn vị khác.

 

 
 
UBM Asia - recently became part of INFORMA PLC, a leading B2B information services group and the largest B2B Events organiser in the world, is organiser of the Livestock & Aquaculture event in Malaysia "Livestock Malaysia and Aquaculture Malaysia", Vietnam "Vietstock and Aquaculture Vietnam", Philippines "Livestock Philippines & Aquaculture Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock & Aquaculture production to feed the world.