Informa
 
13 » 15 Tháng 10 2021 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | Việt Nam
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

TIN TỨC

Chuỗi sự kiện
thủy sản

Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021Aquaculture Vietnam 2021

Xu hướng Sản xuất


Nuôi trồng thủy sản hiện đang tăng trưởng mạnh và đã vượt qua tỉ trọng thủy sản đánh bắt vào năm 2007. Tổng sản lượng tăng 76% từ năm 2006 đến năm 2015, trong đó tỉ trọng nuôi trồng tăng hơn 1.7 triệu tấn trong vòng 10 năm.

Production of Aquaculture & Capture Fisheries 2006 - 2015p

Aquaculture Production 2010 - 2015 ('000 tonnes)

Xu hướng nuôi trồng thủy sản

Việt Nam đang hướng đến mở rộng và đa dạng hóa ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản – một ngành sở hữu tốc độ phát triển chóng mặt. Cụ thể, hiện tại đã có 4 giống cá tầm đang được gây giống công nghiệp tại các khu vực cao nguyên tại Việt Nam, nơi môi trường nước có nhiệt độ thấp và khí hậu ôn hòa để sản xuất trứng cá muối. Việc đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản thường thích hợp với các quốc gia có khí hậu nhiệt đới.


 
 
UBM Asia - recently became part of INFORMA PLC, a leading B2B information services group and the largest B2B Events organiser in the world, is organiser of the Livestock & Aquaculture event in Malaysia "Livestock Malaysia and Aquaculture Malaysia", Vietnam "Vietstock and Aquaculture Vietnam", Philippines "Livestock Philippines & Aquaculture Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock & Aquaculture production to feed the world.