Informa
 
13 » 15 Tháng 10 2021 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | Việt Nam
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

TIN TỨC

Chuỗi sự kiện
thủy sản

Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021Aquaculture Vietnam 2021

Thị trường Thủy sản Việt Nam


Ngành thủy sản Việt Nam có nhiều tiềm năng mở rộng, hướng đến việc phát triển bền vững mặc dù hiện tại vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như bệnh dịch, biến đổi môi trường, thiếu hụt lao động tay nghề cao và công nghệ. Để vượt qua những thách thức đó, Việt Nam hiện đang tăng cường đầu tư vào các giống thủy sran thế mạnh để tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.

 

Nhằm hỗ trợ sự mở rộng và phát triển của ngành, Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng cá rô phi. Việt Nam hiện đang hướng đến muc tiêu đạt 300,000 tấn vào năm 2020, trong đó xuất khẩu sẽ chiếm 50-60% và đạt 400,000 nghìn tấn vào năm 2030, trong đó xuất khẩu đạt 45-50%. Tốc độ tiêu thụ cá rô phi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh qua đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của toàn ngành. Ba loại thủy sản chính sắp tới sẽ được chú trọng là cá rô phi Nile, cá rô phi lai ( giữa cá rô phi nile và cá rô phi xanh) và cá rô phi đỏ.

Aquaculture Production 2006 - 2015 (’000 tonnes)


 
 
UBM Asia - recently became part of INFORMA PLC, a leading B2B information services group and the largest B2B Events organiser in the world, is organiser of the Livestock & Aquaculture event in Malaysia "Livestock Malaysia and Aquaculture Malaysia", Vietnam "Vietstock and Aquaculture Vietnam", Philippines "Livestock Philippines & Aquaculture Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock & Aquaculture production to feed the world.