Đôi nét về
Aquaculture Vietnam 2024

Aquaculture Vietnam 2024 là sự kiện quan trọng của tất cả các đơn vị trong chuỗi giá trị thủy sản, mang lại cơ hội trao đổi kiến thức, cải thiện năng suất và tạo ra cơ hội giao lưu mới. Dự kiến thu hút hơn 4,000 khách tham dự

DANH MỤC KHÁCH THAM QUAN

 • Đơn vị nuôi trồng thủy sản & ngư dân.
 • Đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản.
 • Đơn vị tư vấn, tổ chức chính phủ, học viện.
 • Khoa học thực phẩm.
 • Dịch vụ thực phẩm.
 • Truyền thông & các hiệp hội.
 • Đơn vị xuất nhập khẩu.
 • Kiểm soát chất lượng.
 • Nghiên cứu và phát triển.
 • Đơn vị bán sỉ, lẻ, trung gian thu mua.
 • Đơn vị chế biến thủy sản.
 • …nhiều đơn vị khác

×

FanPage

Aquaculture Vietnam