Danh mục
SẢN PHẨM/
DỊCH VỤ

Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024 sẽ có sự tham gia trưng bày từ hơn 100 đơn vị trong nước, khu vực và quốc tế từ hơn 20 quốc gia hoạt động trong ngành nuôi trồng & đánh bắt thủy hải sản

 

Danh mục Khách trưng bày

 • Dịch vụ IT và dữ liệu.
 • Thiết bị an toàn sinh học.
 • Thiết bị sản xuất giống & con giống.
 • Thiết bị kho lạnh.
 • Kiểm định xuất khẩu & dịch vụ kiểm định.
 • Thiết bị canh tác.
 • Thức ăn & Phụ gia thức ăn.
 • Thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi.
 • Thiết bị cung cấp thức ăn.
 • Thiết bị đánh bắt thủy sản.
 • Vệ sinh an toàn thực phẩm & giải pháp truy xuất nguồn gốc.
 • Dịch vụ vận chuyển.
 • Truyền thông.
 • Thuốc thú y thủy sản.
 • Thiết bị chế biến & đóng gói hải sản.
 • Thẩm định & Xử lý nguồn nước.
 • và các đơn vị khác.

 

×

FanPage

Aquaculture Vietnam