Informa
 
13 » 15 Tháng 10 2021 | Trung Tâm Hội Chợ Triển Lãm Quốc Tế Cần Thơ | tp. Cần Thơ | Việt Nam
Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thủy Sản Việt Nam

THAM QUAN

Chuỗi sự kiện
thủy sản

Aquaculture Philippines 2021Aquaculture Taiwan 2021Aquaculture Vietnam 2021

Danh mục Khách tham quan

Aquaculture Vietnam 2021 là sự kiện quan trọng của tất cả các đơn vị trong chuỗi giá trị thủy sản, mang lại cơ hội trao đổi kiến thức, cải thiện năng suất và tạo ra cơ hội giao lưu mới. Dự kiến thu hút hơn 6,000 khách tham dự từ các lĩnh vực sau:

» Đơn vị nuôi trồng thủy sản & ngư dân.

» Đơn vị sản xuất thức ăn thủy sản.

» Đơn vị tư vấn, tổ chức chính phủ, học viện.

» Khoa học thực phẩm.

» Dịch vụ thực phẩm.

» Truyền thông & các hiệp hội.

» Đơn vị xuất nhập khẩu.

» Kiểm soát chất lượng.

» Nghiên cứu và phát triển.

» Đơn vị bán sỉ, lẻ, trung gian thu mua.

» Đơn vị chế biến thủy sản.

...nhiều đơn vị khác

 

 
 
UBM Asia - recently became part of INFORMA PLC, a leading B2B information services group and the largest B2B Events organiser in the world, is organiser of the Livestock & Aquaculture event in Malaysia "Livestock Malaysia and Aquaculture Malaysia", Vietnam "Vietstock and Aquaculture Vietnam", Philippines "Livestock Philippines & Aquaculture Philippines" - is honored to play a role in linking and creating business networking opportunities for public and private organizations. We are proud to present these important developments to the ASEAN Livestock industry to be the hub of Livestock & Aquaculture production to feed the world.