Tìm hiểu chi tiết về quy chuẩn nước thải nuôi trồng thủy sản mới nhất

  12/05/2024

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang ngày càng chú trọng vào sự phát triển bền vững, ngành nuôi trồng thủy sản không nằm ngoài xu hướng này. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự bền vững của ngành này chính là việc quản lý và xử lý nước thải từ các hoạt động nuôi trồng. Quy chuẩn nước thải nuôi trồng thủy sản không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

quy chuan nuoc thai trong nuoi trong thuy san 2
Quy chuẩn quản lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản

Đôi nét về chất thải trong nuôi trồng thủy sản

Nước thải nuôi trồng thủy sản là loại nước thải được tạo ra sau khi thu hoạch các sản phẩm thủy sản và thải ra môi trường. Nước thải này có chứa nhiều chất ô nhiễm có thể gây hại cho sức khỏe con người và sinh vật sống, như các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, các chất lơ lửng, các vi khuẩn và các hóa chất. Nếu không được xử lý đúng cách, nước thải này có thể gây ra các vấn đề như ô nhiễm nước, suy giảm đa dạng sinh học, giảm chất lượng thủy sản và gây dịch bệnh.

Để bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn thực phẩm, nhà nước đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải nuôi trồng thủy sản, áp dụng cho các cơ sở nuôi tôm, nuôi cá và các loại thủy sản khác. Các quy chuẩn này quy định các tiêu chuẩn về chất lượng nước cấp vào ao nuôi, nước ao nuôi và nước thải trước khi xả ra môi trường. Một số thông số quan trọng cần kiểm soát là: pH, nhiệt độ, oxy hòa tan, độ đục, màu sắc, mùi, BOD5, COD, chất rắn lơ lửng, coliform và các kim loại nặng. Các cơ sở nuôi trồng thủy sản cần phải có giải pháp xử lý nước thải hiệu quả, sử dụng các phương pháp vật lý, hóa học và sinh học, để đạt được các tiêu chuẩn quy định.

Thực trạng quản lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản tại nước ta

Việc xử lý nước thải và bùn thải nuôi trồng thủy sản là một nhu cầu thiết yếu để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, thực trạng quản lý nước thải nuôi trồng thủy sản tại nước ta còn nhiều thách thức và hạn chế. Một số thách thức gồm:

 • Ngành nuôi trồng thủy sản thải ra một lượng nước khổng lồ, ước tính lên đến hàng tỷ mét khối mỗi năm. Lượng nước thải này chứa nhiều chất hữu cơ, chất dinh dưỡng dư thừa, hóa chất, thuốc trừ sâu và các tác nhân gây bệnh, tạo gánh nặng lớn cho môi trường.
 • Hầu hết các cơ sở nuôi trồng thủy sản hiện nay sử dụng các hệ thống xử lý nước thải thô sơ, không hiệu quả. Hệ thống ao lắng, bùn thải không được quan tâm đúng mức, dẫn đến tình trạng nước thải tràn ra ngoài môi trường.
 • Nhiều hộ nuôi và cơ sở nuôi trồng thủy sản còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Họ xả thải trực tiếp nguồn nước mà không qua xử lý, hoặc xử lý qua loa, dẫn đến tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng.
 • Việc quản lý và giám sát hoạt động xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập. Các cơ quan chức năng chưa có biện pháp mạnh tay xử lý các vi phạm, dẫn đến tình trạng “bỏ lỏng” trong việc bảo vệ môi trường.

Quy chuẩn nước thải trong nuôi trồng thủy sản

Quy chuẩn nước thải trong nuôi trồng thủy sản là một phần quan trọng để đảm bảo môi trường và sức khỏe của hệ thống nuôi trồng thủy sản. Dưới đây là một số thông tin về quy chuẩn nước thải trong ngành nuôi trồng thủy sản:

Thành phần chính của nước thải nuôi trồng thủy sản:

 • BOD5 (Biological Oxygen Demand): Khả năng tiêu hóa oxy của vi sinh vật trong nước thải. Giới hạn không quá 50 mg/l.
 • COD (Chemical Oxygen Demand): Lượng oxy cần để oxi hóa các chất hữu cơ trong nước thải. Giới hạn không quá 100 mg/l.
 • TSS (Total Suspended Solids): Tổng lượng chất rắn lơ lửng trong nước thải. Giới hạn không quá 150 NTU.
 • Coliforms: Nhóm vi sinh vật có thể gây ô nhiễm môi trường. Cần kiểm soát để đảm bảo an toàn.

Các thông số khác:

 • pH: Từ 6,0 đến 9,0.
 • Nhiệt độ: Không quá 40°C.
 • Oxy hòa tan: Không dưới 4 mg/l.
 • Màu sắc: Không quá 150 Pt-Co.
 • Mùi: Không có mùi khó chịu.

Quy chuẩn cụ thể cho từng loại nuôi trồng

 • Đối với cơ sở nuôi tôm nước lợ, có quy chuẩn QCVN 02-19:2014/BNNPTNT về điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Theo đó, chất lượng nước cấp vào ao nuôi và nước ao nuôi tôm sú, tôm chân trắng phải đảm bảo các thông số sau:
  • Oxy hòa tan (DO) ≥ 3,5 mg/l
  • pH từ 7-9
  • Độ mặn = 5-35‰
  • Độ trong = 20-50 cm
  • NH3 < 0,3 mg/l
  • H2S < 0,05 mg/l
  • Nhiệt độ 18-33°C
 • Đối với cơ sở nuôi cá tra trong ao, có quy chuẩn QCVN 02-20:2014/BNNPTNT về điều kiện bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm. Theo đó, chất lượng nước cấp vào ao nuôi cá tra phải đảm bảo các thông số sau:
  • Ô xy hòa tan (DO) ≥ 2,0 mg/l
  • pH từ 7-9
  • Độ kiềm = 60-180 mg CaCO3/L
  • NH3 < 0,3 mg/l
  • H2S < 0,05 mg/l
  • Nhiệt độ 25-32°C
 • Đối với chất lượng nước thải từ ao nuôi trước khi thải ra môi trường bên ngoài,theo Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT về quy chuẩn kỹ thuật trong nuôi thủy sản, áp dụng cho nước thải nuôi trồng thủy sản. Theo đó, nước thải phải đảm bảo các thông số sau:
  • pH từ 5,5-9
  • BOD5 (20°C) ≤ 50 mg/l
  • COD ≤ 150 mg/l
  • Chất rắn lơ lửng ≤ 100 mg/l
  • Coliform ≤ 5.000 MPN/100 ml
quy chuan nuoc thai trong nuoi trong thuy san 3
Quy chuẩn nước thải theo từng loại nuôi trồng

Một số đề xuất hoàn thiện Quy chuẩn quốc gia về nước thải nuôi trồng thủy sản

Hiện nay, nước thải thủy sản (NTTS) được quản lý theo Quy chuẩn nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, tuy nhiên quy chuẩn này có một số hạn chế: 

 • Thông số ô nhiễm quá phức tạp: Gây khó khăn cho việc giám sát và kiểm tra.
 • Không phù hợp với đặc điểm của NTTS: Ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý và xử lý.

Do đó, cần xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia riêng biệt cho NTTS, đảm bảo:

 • Phù hợp với thực tế sản xuất và bảo vệ môi trường (BVMT).
 • Dễ dàng áp dụng, giám sát và kiểm tra.

Một số đề xuất như:

Phân loại NTTS

 • Căn cứ vào nguồn gốc, quy mô và hình thức nuôi trồng thủy sản: NTTS từ nuôi tôm, nuôi cá, nuôi hải sản, nuôi thủy sản công nghiệp, nuôi thủy sản thâm canh, nuôi thủy sản hữu cơ, nuôi thủy sản kết hợp với cây trồng, v.v.
 • Phân loại chi tiết giúp quản lý và xử lý NTTS hiệu quả hơn.

Tiêu chuẩn chất lượng NTTS

 • Xác định các thông số ô nhiễm chính: BOD5, COD, TSS, NH3, NO3, PO4, coliform, v.v.
 • Lập tiêu chuẩn chất lượng dựa trên khoa học, thực tiễn, phù hợp với nguồn tiếp nhận và mục đích sử dụng NTTS (tái sử dụng, tái chế, xả thải,…).
 • Đảm bảo BVMT và phát triển bền vững.

Phương pháp lấy mẫu, phân tích, giám sát và kiểm tra NTTS

 • Quy định yêu cầu về tần suất, thời gian, địa điểm, phương tiện, thiết bị, phương pháp, tiêu chuẩn phân tích, báo cáo kết quả.
 • Đảm bảo tính đại diện, chính xác, khách quan và minh bạch.

Biện pháp xử lý NTTS

 • Xác định yêu cầu về công nghệ, thiết bị, quy trình, hiệu quả và chi phí xử lý.
 • Ưu tiên các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa tài nguyên.

Phân định trách nhiệm và quyền hạn

 • Rõ ràng, cụ thể cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp thủy sản, tổ chức xã hội và cá nhân liên quan.
 • Phù hợp với pháp luật và thực tế.

Việc tuân thủ các quy chuẩn nước thải trong nuôi trồng thủy sản không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sức khỏe và chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao uy tín và lợi nhuận cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên, việc áp dụng và cập nhật các quy chuẩn này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng và tiếp cận với những công nghệ mới nhất.

quy chuan nuoc thai trong nuoi trong thuy san 4
Một số đề xuất để cải thiện Quy chuẩn xử lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản

Để hỗ trợ các nhà nuôi trồng thủy sản trong việc này, triển lãm Aquaculture Vietnam là một sự kiện quan trọng mà các chuyên gia và doanh nghiệp không nên bỏ lỡ. Tại đây, các nhà sản xuất sẽ có cơ hội tiếp cận với những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và các giải pháp tiên tiến trong quản lý nước thải và nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Triển lãm không chỉ là nơi để trưng bày công nghệ mà còn là diễn đàn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Aquaculture Vietnam 2024: Hội tụ chuyên gia, công nghệ và giải pháp

Nếu bạn là một chuyên gia, doanh nghiệp hoặc hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, bạn không thể bỏ lỡ sự kiện quan trọng nhất trong năm: Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024. Đây là một cơ hội tuyệt vời để bạn cập nhật các xu hướng, công nghệ và giải pháp mới nhất cho ngành nuôi trồng thủy sản, cũng như kết nối với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp từ khắp nơi trên thế giới.

Tại Aquaculture Vietnam 2024, bạn sẽ có thể tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn và bổ ích, như:

 • Khám phá các sản phẩm mới nhất và tiên tiến nhất cho ngành nuôi trồng thủy sản, từ thức ăn, thuốc, thiết bị, đến giống, hệ thống và giải pháp quản lý.
 • Học hỏi và chia sẻ kiến thức với các chuyên gia đầu ngành về các chủ đề quan trọng và thực tiễn, như: Quy chuẩn nước thải trong nuôi trồng thủy sản, Thông tin cơ bản về nước thải nuôi trồng thủy sản, Thực trạng quản lý nước thải trong nuôi trồng thủy sản tại nước ta, và các tiêu chuẩn riêng cho các loại nuôi trồng thủy sản khác nhau, như nuôi tôm.
 • Kết nối kinh doanh chuyên nghiệp và đẳng cấp, giúp bạn gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp tiềm năng, và đạt được những thỏa thuận và hợp tác tốt nhất.
 • Hỗ trợ phương tiện di chuyển và hướng dẫn tham quan đến các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở nhiều tỉnh thành Việt Nam và Campuchia, giúp bạn có thể trải nghiệm thực tế và học hỏi từ các hộ chăn nuôi thành công.
 • Vietstock Awards 2024 – Giải thưởng ngành Chăn nuôi & Thủy sản Việt Nam lần thứ 12: Vinh danh và ghi nhận các tổ chức, công ty uy tín đã có đóng góp nổi bật đến ngành chăn nuôi và thủy sản tại Việt Nam, và tôn vinh những sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.
 • Chuỗi hội thảo đầu bờ tổ chức tại nhiều tỉnh thành Việt Nam trước thềm triển lãm, nhằm nâng cao kỹ thuật chăn nuôi của các hộ gia đình và tăng cơ hội kết nối với khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp, với các chủ đề như: Chăn nuôi heo; Chăn nuôi gà lấy trứng; Thức ăn chăn nuôi; Chăn nuôi gà thịt; Nuôi trồng Thủy sản.

Aquaculture Vietnam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM. 

Đăng ký đặt gian hàng ngay bây giờ và nhận được nhiều lợi ích độc quyền!

Đăng ký trưng bày: https://www.aquafisheriesexpo.com/dat-gian-hang/

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam