2019 Brochure

  19/12/2022

2019 Brochure

Aquaculture Vietnam là sự kiện chuyên ngành nuôi trồng thủy sản không thể bỏ lỡ, tạo ra môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, là diễn đàn dành riêng cho các cuộc gặp gỡ, giao lưu và tìm kiếm cơ hội kinh doanh trong ngành.
Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam