Xu hướng Sản xuất

  20/12/2022

Nuôi trồng thủy sản hiện đang tăng trưởng mạnh và đã vượt qua tỉ trọng thủy sản đánh bắt vào năm 2007. Tổng sản lượng tăng 76% từ năm 2006 đến năm 2015, trong đó tỉ trọng nuôi trồng tăng hơn 1.7 triệu tấn trong vòng 10 năm.

Production of Aquaculture & Capture Fisheries 2006 – 2015p
Aquaculture Production 2010 – 2015 (‘000 tonnes)
Xu hướng nuôi trồng thủy sản
Việt Nam đang hướng đến mở rộng và đa dạng hóa ngành công nghiệp nuôi trồng thủy sản – một ngành sở hữu tốc độ phát triển chóng mặt. Cụ thể, hiện tại đã có 4 giống cá tầm đang được gây giống công nghiệp tại các khu vực cao nguyên tại Việt Nam, nơi môi trường nước có nhiệt độ thấp và khí hậu ôn hòa để sản xuất trứng cá muối. Việc đa dạng hóa nuôi trồng thủy sản thường thích hợp với các quốc gia có khí hậu nhiệt đới.
Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam