bảo đảm nước sạch dịp hè

Hà Nội ban hành kế hoạch cấp nước sạch hè 2021

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 51/KH-SXD(HT) bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè và năm...

×

FanPage

Aquaculture Vietnam