Hà Nội ban hành kế hoạch cấp nước sạch hè 2021

  13/05/2021

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 51/KH-SXD(HT) bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè và năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chủ động giải pháp vận hành cấp nước, bảo đảm nước sạch dịp hè.

Nguồn: hanoimoi.com.vn
×

FanPage

Aquaculture Vietnam