Cập nhật quy định mới về giấy phép nuôi trồng thủy sản năm 2024

  20/04/2024

Ngành nuôi trồng thủy sản đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, đóng góp to lớn cho an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Tuy nhiên, để hoạt động hợp pháp và hiệu quả, việc tuân thủ quy định về giấy phép nuôi trồng thủy sản là điều bắt buộc. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết về quy trình xin cấp giấy phép, các yêu cầu, điều kiện và thủ tục hành chính liên quan. 

giay phep nuoi trong thuy san 2
Các thông tin mới nhất về giấy phép nuôi trồng thủy sản

Giấy phép nuôi trồng thủy sản là gì?

Giấy phép nuôi trồng thủy sản, hay còn gọi là Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản, là một loại giấy phép cần thiết cho các tổ chức hoặc cá nhân muốn tiến hành hoạt động nuôi trồng thủy sản. Đây là giấy tờ chứng minh rằng cơ sở nuôi trồng của bạn tuân thủ các quy định pháp luật về sử dụng đất, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, và các điều kiện khác theo quy định của nhà nước.

Năm 2024, có một số thay đổi trong quy định liên quan đến giấy phép này, bao gồm:

 • Đơn đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè từ ngày 19/5/2024 sẽ theo mẫu số 14 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 37/2024/NĐ-CP.
 • Nghị định 37/2024/NĐ-CP đã bỏ yêu cầu về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi giao, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản hoặc giấy phép hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện.
 • Từ ngày 01/07/2024, các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước cho nuôi trồng thủy sản phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước tương ứng với loại nguồn nước khai thác.

Các loại giấy phép nuôi trồng thủy sản

Có nhiều loại giấy phép nuôi trồng thủy sản, tùy thuộc vào mô hình nuôi và loại thủy sản nuôi. Dưới đây là một số loại giấy phép cần thiết cho hoạt động nuôi trồng thủy sản từ ngày 01/07/2024:

 • Giấy phép nuôi trồng thủy sản theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân: Được cấp cho các cơ sở tiến hành nuôi trồng thủy sản không thuộc trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển; nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực và tổ chức, cá nhân tiến hành nuôi trồng thủy sản trên biển đối là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam: Cấp cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam tiến hành nuôi trồng thủy sản trong phạm vi vùng biển tính từ đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm đến 06 hải lý thuộc phạm vi quản lý.
 • Giấy phép nuôi trồng thủy sản trên biển đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Cấp cho nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiến hành nuôi trồng thủy sản trên biển.
 • Giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất, và nước biển: Cần thiết cho việc khai thác tài nguyên nước cho mục đích nuôi trồng thủy sản.
 • Để xin cấp các loại giấy phép này, cơ sở nuôi trồng thủy sản cần đáp ứng các điều kiện về môi trường, thú y, an toàn lao động, và an toàn thực phẩm. 
giay phep nuoi trong thuy san 3
Các loại giấy phép nuôi trồng thủy sản hiện nay

Các yêu cầu cần để xin giấy phép nuôi trồng thủy sản?

Để xin giấy phép nuôi trồng thủy sản, các tổ chức và cá nhân cần đáp ứng một số yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam. Dưới đây là một số điều kiện chính:

 • Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng phải tuân thủ quy định về sử dụng đất, khu vực biển theo quy định của pháp luật.
 • Cơ sở phải đáp ứng quy định về bảo vệ môi trường, thú y và an toàn lao động.
 • Tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.
 • Đối với hình thức nuôi trồng thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực, cần phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Có cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phù hợp với đối tượng và hình thức nuôi cụ thể.

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức nuôi trồng thủy sản

Các quyền và nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức nuôi trồng thủy sản trong năm 2024 được quy định như sau:

Quyền của cá nhân và tổ chức nuôi trồng thủy sản:

 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được giao đất, cho thuê đất để nuôi trồng thủy sản theo quy định.
 • Quyết định giao quyền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định.
 • Được Nhà nước bảo vệ bằng các quy định pháp luật liên quan.
 • Được bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, khu vực biển vì mục đích công cộng, quốc phòng, an ninh trong thời hạn được giao quyền sử dụng.
 • Được thông báo về tình hình môi trường, dịch bệnh vùng nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thông tin về thị trường thủy sản;
 • Được Nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất trong trường hợp bị thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai theo quy định;
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản khi có yêu cầu.

Nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức nuôi trồng thủy sản:

 • Sử dụng diện tích đất, khu vực biển được giao đúng mục đích, ranh giới để nuôi trồng thủy sản và bảo vệ các công trình phục vụ chung cho nuôi trồng thủy sản.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính về sử dụng đất, khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện theo dõi, giám sát chỉ tiêu môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật;
 • Tuân thủ quy định về phòng, chống thiên tai; bảo đảm an toàn cho người và tài sản trong quá trình nuôi trồng thủy sản; tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường;
 • Sử dụng trang thiết bị, giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản theo quy định;
 • Lưu giữ hồ sơ về giống thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản và sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dùng trong quá trình nuôi trồng thủy sản và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình nuôi trồng thủy sản để bảo đảm truy xuất nguồn gốc;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nuôi trồng thủy sản, chất lượng, an toàn thực phẩm của sản phẩm nuôi trồng thủy sản do cơ sở cung cấp; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nuôi trồng thủy sản;
 • Cập nhật thông tin, báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản;
 • Trả lại đất, khu vực biển nuôi trồng thủy sản khi có quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.
giay phep nuoi trong thuy san 4
Quyền và nghĩa vụ của người nuôi trồng thủy sản

Quy trình cấp phép nuôi trồng thủy sản

Các bước thực hiện để xin cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản bao gồm:

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

 • Nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ đầy đủ được nộp, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra tại chỗ. Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu, Giấy chứng nhận sẽ được cấp. Trường hợp từ chối, cơ quan sẽ phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do

2. Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên biển của tổ chức, cá nhân Việt Nam:

 • Gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong 45 ngày làm việc sau khi nhận hồ sơ đầy đủ, cơ quan có thẩm quyền sẽ đánh giá hồ sơ và xin ý kiến từ các cơ quan liên quan. Nếu đáp ứng được các điều kiện, giấy phép sẽ được cấp. Nếu không, cơ quan sẽ trả lời bằng văn bản và giải thích lý do.

3. Đối với nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

 • Hồ sơ cần được gửi đến Tổng cục Thủy sản.
 • Trong 90 ngày làm việc, Tổng cục Thủy sản sẽ xem xét hồ sơ và xin ý kiến từ các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan. Nếu tất cả đồng ý, trong 5 ngày làm việc, Tổng cục sẽ tham mưu cấp phép. Nếu có ít nhất một ý kiến không đồng ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ và cấp phép trong vòng 7 ngày làm việc sau khi nhận được ý kiến. Trường hợp không cấp phép, Tổng cục sẽ thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 1. Đối với đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè:
 • Chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Trong 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý thủy sản cấp tỉnh sẽ xem xét và cấp Giấy xác nhận.

Triển Lãm Aquaculture Vietnam 2024 – Nơi Hội Tụ Của Đổi Mới Và Cơ Hội

Sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng về các quy định và yêu cầu cần thiết để có được giấy phép nuôi trồng thủy sản, nhà đầu tư và các doanh nghiệp trong ngành có thể hướng tới việc mở rộng và phát triển thương hiệu của mình thông qua việc tham gia vào các sự kiện quan trọng. Một trong những sự kiện không thể bỏ qua chính là Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024 – một cơ hội tuyệt vời để cập nhật những công nghệ và sản phẩm tân tiến nhất trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thủy hải sản – một chuỗi giá trị toàn diện từ trang trại đến bàn ăn.

Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh. Đây là triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Thuỷ sản Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 100 nhà cung cấp và hơn 4.000 khách tham quan từ trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm sẽ trưng bày các sản phẩm và dịch vụ thuộc mọi khía cạnh của ngành thủy sản, bao gồm:

 • Nuôi trồng: Giống, thức ăn, thiết bị nuôi trồng,…
 • Chế biến: Máy móc và thiết bị chế biến, bao bì,…
 • Thủy sản: Tôm, cá, nhuyễn thể,…
 • Dịch vụ: Vận chuyển, logistics, kiểm tra chất lượng,…

Ngoài ra, còn có một số hội thảo và hội nghị được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, thảo luận về các chủ đề nóng hổi trong ngành thủy sản.

Dưới đây là một số điểm nổi bật của Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024:

 • Triển lãm sẽ diễn ra trên diện tích hơn 3.000 mét vuông, với hơn 100 gian hàng từ các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.
 • Khách tham quan sẽ có thể tìm thấy mọi thứ họ cần cho doanh nghiệp thủy sản của mình tại triển lãm.
 • Triển lãm là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các đối tác, khách hàng tiềm năng và các chuyên gia trong ngành.
 • Các hội thảo và hội nghị sẽ cung cấp cho khách tham quan thông tin mới nhất về các xu hướng và công nghệ trong ngành thủy sản.

Nếu bạn hoạt động trong ngành thủy sản, Triển lãm Aquaculture Vietnam 2024 là sự kiện không thể bỏ qua. Đăng ký ngay hôm nay để không bỏ lỡ bất kỳ giá trị nào của triển lãm!

Đăng ký trưng bày: https://www.aquafisheriesexpo.com/dat-gian-hang/

————————–

Box thông tin:

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tổ chức:

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam