Tổng Quan Ngành Việt Nam

  20/02/2023

TỔNG QUAN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Ngành nuôi trồng Thủy sản phát triển

Việt Nam là quốc gia được ưu đãi về mặt địa lý với điều kiện lý tưởng cho ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh, và trở thành ngành đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của đất nước.

Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba thế giới trong ngành sản xuất thủy sản. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước tính đạt kỷ lục 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với năm 2021 và tăng 22,2% so với kế hoạch.

Nuôi trồng thủy sản đạt 5,19 triệu tấn, tăng 7% với năm 2021 và tăng 3,7% so với kế hoạch. Năm 2023, ngành thủy sản cơ bản giữ ổn định diện tích nuôi trồng 1,3 triệu ha.

(Nguồn: Tổng cục Thủy sản (Bộ NN&PTNT))

 

TỔNG QUAN NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM

Ước tính tổng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 2022 đạt trên 506 nghìn tỷ đồng, tăng 5.5% so với 2021. Sản lượng thịt hơi ước tính đạt 7 triệu tấn, cao nhất trong lịch sử từ trước đến nay; 18.4 tỷ quả trứng và 1.1 triệu tấn sữa được sản xuất trong năm nay

Khoảng 80% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam được nhập khẩu; chi phí sản xuất thức ăn chăn nuôi năm 2022 tăng 38% so với cùng kỳ và thậm chí gấp đôi năm 2020

Tổng đàn lợn năm 2022 tăng 11.4% so với 2021, đàn bò tăng 3.1% và gia cầm tăng 4.8%

Sau đại dịch, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tốc độ phục hồi nhanh nhất trong khu vực ASEAN. GDP của Việt Nam năm được dự đoán tăng 8.02% so với 2021. Ngành Nông nghiệp tăng 2,88%, đóng góp 0,27 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế đất nước.

Việt Nam tự hào là quốc gia đầu tiên trong khu vực sáng chế thành công vắc xin ASF, góp phần nâng cao sự tự tin trong cuộc chiến đẩy lùi Dịch tả lợn châu Phi.

(Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam