TRIỂN LÃM CHẤT XÚC TÁC CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

  05/06/2024

Thứ tư đầu tiên của tháng 6 hàng năm được chọn làm ngày Triển lãm Thế giới. Năm 2024, chủ đề “Triển lãm là chất xúc tác cho tương lai bền vững” nhấn mạnh vai trò của các triển lãm trong việc kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững.

Trong ngành thủy sản, sự phát triển bền vững không chỉ là xu hướng mà còn là mục tiêu chiến lược để bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường biển.

Năm 2023, Dự án Phát triển thủy sản bền vững do Bộ Nông nghiệp thực hiện nhằm mục tiêu tăng cường quản lý và gia tăng giá trị sản phẩm thông qua nâng cấp cơ sở hạ tầng thông minh.

Trong bối cảnh đó, triển lãm Aquaculture Vietnam 2024 thúc đẩy phát triển bền vững ngành nuôi trồng thủy sản. Đây là sự kiện toàn diện, nơi các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới, là cơ hội tuyệt vời để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối với cộng đồng trong ngành và tham gia hội thảo chuyên ngành với các chuyên gia hàng đầu.

Vị trí gian hàng sẽ được ưu tiên cho các đơn vị đăng ký trước lựa chọn. Vì vậy hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để dành được những vị trí tốt nhất.

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam