Ngành thủy sản Việt Nam định hướng phát triển bền vững

  20/12/2022

Theo báo cáo của Tổng Cục Thủy sản, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đến tháng 7, 2017 đạt 4,007 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng từ nuôi trồng là 2,057 triệu tấn, tăng 4.1%, trong đó:

» Cá tra: 632.431 tấn (tăng 5,0%).

» Tôm nước lợ: 250.027 tấn (tăng 3,8%).

Nhìn chung, sản lượng vẫn tiếp tục xu hướng gia tăng dù diện tích nuôi trồng không mở rộng (tôm) hoặc thậm chí thu hẹp (cá tra). Đây có thể là 1 tín hiệu đáng mừng về năng suất của ngành thủy sản Việt Nam.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng của ngành thủy sản, chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ phù hợp đối với doanh nghiệp và các hộ nuôi quy mô nhỏ. Song song đó, cần tập trung nâng cao chất lượng con giống, tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng liên kết các khâu trong chuỗi giá trị và định vị các vùng nguyên liệu gần nhà máy chế biến để cung cấp nguyên liệu hiệu quả cho hoạt động xuất khẩu. Ngoài ra, các đơn vị nên đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thuỷ sản, hướng đến phát triển bền vững.
Cá Tra
Tôm nước lợ
Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam