2019 Thông tin Triển lãm

  19/12/2022

2019 Thông tin Triển lãm
Sau thành công của sự kiện năm 2017, Aquaculture Vietnam đã trở lại quy mô hơn, chất lượng hơn đáp ứng sự tăng trưởng của ngành nuôi trồng thủy sản và nhu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản.
Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam