Thị trường Thủy sản Việt Nam

  20/12/2022

Ngành thủy sản Việt Nam có nhiều tiềm năng mở rộng, hướng đến việc phát triển bền vững mặc dù hiện tại vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều thách thức như bệnh dịch, biến đổi môi trường, thiếu hụt lao động tay nghề cao và công nghệ. Để vượt qua những thách thức đó, Việt Nam hiện đang tăng cường đầu tư vào các giống thủy sran thế mạnh để tạo tiền đề thúc đẩy sự phát triển của toàn ngành.

 
Nhằm hỗ trợ sự mở rộng và phát triển của ngành, Cục Chăn nuôi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (MARD) đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, đặc biệt là lĩnh vực nuôi trồng cá rô phi. Việt Nam hiện đang hướng đến muc tiêu đạt 300,000 tấn vào năm 2020, trong đó xuất khẩu sẽ chiếm 50-60% và đạt 400,000 nghìn tấn vào năm 2030, trong đó xuất khẩu đạt 45-50%. Tốc độ tiêu thụ cá rô phi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh qua đó thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của toàn ngành. Ba loại thủy sản chính sắp tới sẽ được chú trọng là cá rô phi Nile, cá rô phi lai ( giữa cá rô phi nile và cá rô phi xanh) và cá rô phi đỏ.

Aquaculture Production 2006 – 2015 (’000 tonnes)

Chia sẻ:
×

FanPage

Aquaculture Vietnam